Du er herOrdinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling


Af administrator - Indsendt den 19 marts 2014

Event Date: 
Søndag, 30 Marts, 2014 - 13:00

Ordinær Generalforsamling Søndag den 30. marts 2013, kl. 13:00 i klubhuset

Dagsorden iht. Vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af formand (i ulige årstal).
  5. Valg af kasserer (i lige årstal).
  6. Valg af den øvrige bestyrelse.
  7. Valg af revisorer (er).
  8. Eventuelt, herunder medlemmernes forslag samt fastsættelse af kontingenter og turpriser.

Bemærk  venligst:

  • Pkt. 8: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen til formanden, hvorefter de 1 uge før generalforsamlingen rundsendes til medlemmerne.
  • Bestyrelsen vil stille forslag om en generel opdatering af vedtægterne, således at de afspejler, at vi ikke længere benytter turkort. Forslag til reviderede vedtægter er vedlagt.

Sponsorer

Upcoming