Du er herOrdinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling


Af administrator - Indsendt den 21 februar 2015

Event Date: 
Søndag, 15 Marts, 2015 - 13:00 - 15:00

Ordinær Generalforsamling i klubhuset

Dagsorden iht. Vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Valg af formand (i ulige årstal).
 5. Valg af kasserer (i lige årstal).
 6. Valg af den øvrige bestyrelse.
 7. Valg af revisorer (er).
 8. Eventuelt, herunder medlemmernes forslag samt fastsættelse af kontingenter og turpriser.

Bemærk  venligst:

 • Pkt. 4: Michael har meddelt, at han ikke genopstiller.
 • Pkt. 6: Mogens er på valg
 • Pkt. 8: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen til formanden, hvorefter de 1 uge før generalforsamlingen rundsendes til medlemmerne.

Sponsorer

Upcoming