Du er herOrdinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling


Af administrator - Indsendt den 06 februar 2018

Event Date: 
Søndag, 4 Marts, 2018 - 14:00

Kære Medlem

Du inviteres hermed til Generalforsamling i vandskiklubben søndag den 4. marts 2018 kl. 14.00
i klubhuset.

Vi håber at se mange deltagere og nogle nye ansigter.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg af formand (i ulige årstal).
5. Valg af kasserer (i lige årstal).
6. Valg af den øvrige bestyrelse.
7. Valg af revisorer (er).
8. Eventuelt, herunder medlemmernes forslag samt fastsættelse af
kontingenter og minutpriser og revision af pædofilipolitik.

Bestyrelsen har ændringsforslag til paragraf 6, som vi gerne vil have behandlet inden punkt 4.
Forslag fremsendes separat med mail.

Andre ændringsforslag bedes sendt til formanden senest 2 uger før
generalforsamling. Til: berggren.schmidt@gmail.com
Vi ses den 4. marts 2018 i klubhuset.

Med venlig hilsen
Jesper Schmidt, formand
SKVK

Sponsorer

Upcoming