Du er her

Generalforsamling

Du inviteres hermed til Generalforsamling i vandskiklubben søndag den 22. marts 2020 kl. 14.00 i klubhuset.

Vi håber at se mange deltagere og også gerne nogle nye medlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af formand (i ulige årstal).
  5. Valg af kasserer (i lige årstal).
  6. Valg af den øvrige bestyrelse.
  7. Valg af revisorer (er).
  8. Vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen og krævet af bank.
    Bilag

Eventuelt, herunder medlemmernes forslag samt fastsættelse af kontingenter og minutpriser og revision af pædofilipolitik.

Andre ændringsforslag bedes sendt til formanden senest 2 uger før generalforsamling. Til:
berggren.schmidt@gmail.com
Vi ses den 22. marts 2020 i klubhuset.

Med venlig hilsen
Jesper Schmidt, formand SKVK

Event Date: 
Søndag, 22 March, 2020 - 14:00