Du er her

Ordinær Generalforsamling

Du inviteres hermed til Ordinær Generalforsamling i klubhuset, hvis muligt, søndag den 14. marts 2021 kl. 14.00 - ellers bliver det online.

Online Portal meddeles så senere af Susanne Wase med password.
Vi håber at se mange deltagere trods formatet det bliver.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af formand (i ulige årstal). Formanden ønsker ikke genvalg.
  5. Valg af kasserer (i lige årstal). Kassereren ønsker at stoppe før tid.
  6. Valg af den øvrige bestyrelse.
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt, herunder medlemmernes forslag samt fastsættelse af kontingenter og minutpriser og revision af pædofilipolitik.

Andre ændringsforslag bedes sendt til formanden senest 2 uger før generalforsamling.
Til: berggren.schmidt@gmail.com

Event Date: 
Søndag, 14 marts, 2021 - 14:00 til Mandag, 15 marts, 2021 - 15:45